Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2020, Vol. 3(1) 1-22

Bir Çerçeve: İş Piyasası ve Akademi Arasındaki İhtiyaç ve Beklentilerin Tanımlanması

Levent Çoruh

pp. 1 - 22   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ugsead.2020.255.1   |  Manu. Number: MANU-2002-18-0001.R1

Published online: June 24, 2020  |   Number of Views: 81  |  Number of Download: 533


Abstract

Bu araştırma ile animasyon eğitiminde yeni ve güncel bir müfredat geliştirilmesinin ön aşamaları olan üç adımdan (sektör ihtiyaçları ve beklentilerinin belirlenmesi, endüstri trendlerinin analizi, var olan öğretim programlarının analizi) ilk adımın gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’de faaliyet gösteren 10 animasyon stüdyosu ve yurtdışında faaliyetlerini sürdüren 3 animasyon stüdyosu olmak üzere toplam 13 stüdyo ya ziyaretler yapılarak anket ve görüşme uygulanmıştır. Araştırma modeli olarak nitel araştırma yönteminde tarama araştırması, veri analizi için ise betimsel analiz ve içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye’de çizgi film ve canlandırma alanında faaliyet gösteren animasyon stüdyolarının faaliyet alanları, sahip olduğu departmanlar ve departmanlara göre sanatçı/tasarımcı dağılımları, proje yönetim yaklaşımları açısından durumları ve istihdam edecekleri kişilerin eğitim seviyeleri ve sosyal-mesleki yeterliklerine dair görüşlerini, beklentilerini ve ihtiyaçlarına dair bilgilere erişilmiştir.

Keywords: Animasyon Sektörü, Animasyon Eğitimi, Beklentiler, Yeterlikler, Yüksek Öğretim Programları, İş Piyasası İhtiyaçları.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Coruh, L. (2020). Bir Çerçeve: İş Piyasası ve Akademi Arasındaki İhtiyaç ve Beklentilerin Tanımlanması . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(1), 1-22. doi: 10.29329/ugsead.2020.255.1

Harvard
Coruh, L. (2020). Bir Çerçeve: İş Piyasası ve Akademi Arasındaki İhtiyaç ve Beklentilerin Tanımlanması . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(1), pp. 1-22.

Chicago 16th edition
Coruh, Levent (2020). "Bir Çerçeve: İş Piyasası ve Akademi Arasındaki İhtiyaç ve Beklentilerin Tanımlanması ". International Journal of Research in Fine Arts Education 3 (1):1-22. doi:10.29329/ugsead.2020.255.1.

References

  Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 01-21. 06 01, 2020 tarihinde http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000068527/5000063589.pdf adresinden alındı
  Frech, B., Buitrago, B. D., Wenzel, R., Beinhauer, R., Azevedo,, A., & Minovski, R. (2010, December). COMPETENCE – Manual to Matching Competences in Higher Education and the Labour Market. From competence catalogue to strategy and curriculum development. (B. Frech, & R. Beinhauer, Dü) Graz. http://wbc-inco.net/object/project/12954.html ; https://www.wus-austria.org/files/docs/competenceIII_end_kl.pdf ; https://www.wus-austria.org/files/docs/Competence_Manual%204_%20Strategy%20and%20Curriculum%20Development.pdf adresinden alındı
  Giannakaki, M.-S. (2005). Using mixed-methods to examine teachers'attitudes to educational change: The case of the Skills for Life strategy for improving adult literacy and numeracy skills in England. Educational Research and Evaluation, 11(4), 323-348. doi:10.1080/13803610500110687
  Greene, J. C., Caracelli, V. J., & Graham, W. F. (1989). Toward a conceptual framework for mixed-method evaluation designs. Educational Evaluation and Policy Analysi, 11(3), 255-274. https://www.jstor.org/stable/1163620?seq=1#metadata_info_tab_contents adresinden alındı
  Hasbún , B. A., Pizarro, V., González , T. I., & Yañez , O. J. (2016). Service learning in higher education: results of an economics and business school experience in chile. R. F. Katia González içinde, Handbook of Research on Effective Communication in Culturally Diverse Classrooms. IGI Global Publishing. doi:10.4018/978-1-4666-9953-3.ch020
  Kim, J. (2015). Competency-based curriculum: an effective approach to digital curation education. Journal Of Educatıon For Lıbrary And Informatıon Scıence, 283-297. doi:10.12783/ISSN.2328-2967/56/4/2
  Leech, N. L., & Onwuegbuzie, A. J. (2009). A typology of mixed methods research designs. Quality & Quantity, 43, 265-275. doi:10.1007/s11135-007-9105-3
  Patton, M. Q. (2016). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (3 baskı). (M. Bütün, & S. B. Demir, Dü) Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.