Pen Academic Publishing   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2020, Vol. 3(2) 87-95

Özel Yetenekli Öğrencilerin Zenginleştirme Uygulamalarında Akran Öğretimi: Daphnianın Mikroskobik Görüntüsünün Tuvale Yansımaları

Esin Gürsoy, Elif Nisa Semiz, Meliha Çalışır & Ömer Egemen Gürsoy

pp. 87 - 95   |  Manu. Number: MANU-2008-06-0003.R2

Published online: December 21, 2020  |   Number of Views: 51  |  Number of Download: 57


Abstract

Özel yetenekli öğrenciler akranlarına göre daha yüksek performans gösterirler dolayısıyla kendileri gibi yüksek performans gösteren akranlarıyla zenginleştirilmiş öğretim ortamlarında öğretime ihtiyaç duyarlar (Rogers, 2007; Subotnik, Olszewski-Kubilius, & Worrell, 2011). Öte yandan özel yetenekli öğrencilerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde bilim – teknoloji – mühendislik – sanat – matematik entegrasyonu (STEAM); sorgulama, işbirlikli ve süreç temelli öğrenmeyle, tespit edilen probleme sanatın da kullanımıyla çözüm üretme hedefler (Mercin, 2018). Bu araştırmada özel yetenekli öğrencilerin bilim – teknoloji – mühendislik – sanat – matematik entegrasyonu (STEAM) ile daphnianın mikroskobik görüntüsünü tuvale resmetmeleri yoluyla daphnianın özelliklerini öğrenmeleri amaçlanmıştır. Bu amaçla özel yetenekli öğrencilerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde STEAM temelinde daphnianın mikroskobik görüntüsünün tuvale resmedilmesinde akran öğretimi süreci yapılandırılmıştır. Araştırma sorusu “özel yetenekli öğrencilerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesinde akran öğretimi yoluyla STEAM temelinde onların daphnianın mikroskobik görüntüsünü tuvale resmetmeleri suretiyle daphnianın özelliklerini öğrenmeleri nasıl sağlanabilir?” olarak biçimlendirilmiştir. Araştırma 2019-2020 öğretim yılında üç özel yetenekli proje öğrencisi rehberliğinde on özel yetenekli öğrenciyle Ankara’da özel yetenekli öğrencilerle öğretim yapan bir kurumda nitel araştırma desenlerinden durum çalışması temelinde yürütülmüştür. Veri toplama sürecinde projeye rehberlik eden öğrenciler akranlarına daphnianın mikroskobik görüntüsünü tartışmalar eşlinde bireysel olarak resmettirmişlerdir. Veri toplama aracı olarak tablolar ve yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Veriler betimlemelerle çözümlenmiştir. Araştırma sonuçları sürecin başarılı olduğu yönündedir.

Keywords: STEAM, özel yetenek, resim


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gursoy, E., Semiz, E.N., Calisir, M. & Gursoy, O.E. (2020). Özel Yetenekli Öğrencilerin Zenginleştirme Uygulamalarında Akran Öğretimi: Daphnianın Mikroskobik Görüntüsünün Tuvale Yansımaları . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), 87-95.

Harvard
Gursoy, E., Semiz, E., Calisir, M. and Gursoy, O. (2020). Özel Yetenekli Öğrencilerin Zenginleştirme Uygulamalarında Akran Öğretimi: Daphnianın Mikroskobik Görüntüsünün Tuvale Yansımaları . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(2), pp. 87-95.

Chicago 16th edition
Gursoy, Esin, Elif Nisa Semiz, Meliha Calisir and Omer Egemen Gursoy (2020). "Özel Yetenekli Öğrencilerin Zenginleştirme Uygulamalarında Akran Öğretimi: Daphnianın Mikroskobik Görüntüsünün Tuvale Yansımaları ". International Journal of Research in Fine Arts Education 3 (2):87-95.

References

  Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi (2019). http://tebligler.meb.gov.tr.
  Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri.Pegem.
  Boy G. A. (2013). From STEM to STEAM: Toward a Human-Centered Education.https://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20130011666.pdf.
  Güler, E. (2018). (21592) Özel öğretim yöntemleri dersinde resim iş öğretmen adaylarının görsel kültür öğretimine ilişkin ders planı örnekleri. II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ankara Üniversitesi, Ankara.
  Hernandez, F. (2018). Researching the unknown through arts-based research to promote pedagogical imagination. Paper presented at II. International Symposium of Arts Education Research, Ankara University, Ankara.
  Mercin, L. (2018, Aralık). STEAM eğitiminde sanatın yeri. II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ankara Üniversitesi, Ankara.
  Rogers, K. B. (2007). Lessons learned about educating the gifted and talented: A synthesis of the research on educational practice. Gifted Child Quarterly, 51(4), 382-396.
  Tüzün, Ü. N., ve Tüysüz, M. (2019). Özel yetenekli bireylerin öğretim ortamlarının zenginleştirilmesi-farklılaştırılmasında kimya-biyoloji-astronomi-toksikoloji-teknoloji-sanat-bilim felsefesi örneği. Bilim Armonisi, 1(2), 9-18.
  Sak, U. (2017). Üstün zekâlılar, özellikleri, tanılanmaları, eğitimleri. Vize.
  Stott, A. & Hobden, P. A. (2016). Effective learning: A case study of the learning strategies used by a gifted high achiever in learning science. Gifted Child Quarterly, 60(1), 63-74.https://doi.org/10.1177/0016986215611961.
  San, İ. (2018). Sanatlar bilimselliğe yaklaşırken. II. Uluslararası Sanat Eğitimi Araştırmaları Sempozyumu’nda sunulmuş bildiri, Ankara Üniversitesi, Ankara.
  Subotnik, R. F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F. C. (2011). Rethinking giftedness and gifted education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science, 12(1), 3-54.