Pen Academic Publishing   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 1-12

Tekstil Tasarım Eğitiminde Algoritmik Metotların Uygulanması ve Eğitim Aşamalarında Görülen Aksaklıklar ve Öneriler

Aylin Özcan & Eşref Bülent

pp. 1 - 12   |  Manu. Number: MANU-1809-23-0001

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 77  |  Number of Download: 358


Abstract

Türkiye'nin, dünya tekstil pazarındaki payını arttırabilmek için teknolojinin yanı sıra yeni tasarım ürünlerini de sunması gerekmektedir. Yeni tasarım önerilerini yapabilecek olan tasarımcıları yetiştirebilmek için bazı niteliklerde hem fikir olunmalıdır. Bu fikirler belki de tekstil tasarım öğretiminin manifestosunu da oluşturabilir. Bu çalışmaya göre dünya pazarında rekabetçi bir yaklaşım gücüne sahip olan tasarımcılar; yeni fikirlere açık, çağdaş, yaratıcı, rekabetçi, emek ve fikre saygılı, sorumluluk sahibi ve eşgüdümle çalışabilen bireyler olmalıdır. Kısaca tarif edilen tasarımcı eğitimi için öğrenme teorileri incelenmiş ve bilişsel ve yapısalcı öğrenme teorilerinin tasarımcı yetiştirme eğitim ve öğretimi ile örtüştüğü öngörülmüştür. Bilişsel öğrenme teorisinde, öğrenme süreci bireyin dünyayı manalı hale getirmeye yönelik her türlü edimlerinin bir sonucu olduğu belirtilir. Bu edimlerimizde anlamlandırmaya yönelik tüm zihinsel araçların kullanıldığından söz edilir. Yapısalcı öğrenme teorisinde ise, bilginin deneyimlerle yapılandırıldığı, öğrenmenin çevreyi değerlendirmede kişisel bir yorum olduğundan bahsedilir. Öte yandan tekstil sektörü için tasarıma bakışın ne denli matematiksel olursa kurgunun da o denli sağlam olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bilgisayar yazılımlarında yaygın olarak kullanılan algoritmanın tasarımcı eğitimi için de kullanılması matematiksel bir yöntem olarak öngörülmüştür. Algoritmik adımlarda problem en açık şekilde tanımlanır, çözüm işlemi planlanır ve tüm bu adımlar ardışık bir şekilde sürer. Ele alınacak olan öğrenme teorileri ve algoritmik adımlar doğrultusunda giyim tasarımı ve lif sanatı derslerinde uygulanan öğrenme yöntemleri örnek olarak verilecektir. Giyim tasarımı ve lif sanatı derslerinde öğrencilerin, temel matematik bilgilerinin eksik olduğu, işlem basamaklarında atlamalar yaptıkları, çalışmalarında özgünlüğün görülmediği, zorlukla fikir ürettikleri, emek ve fikre çok fazla itibar etmedikleri ve saygı göstermedikleri tespit edilmiştir. Çalışma sonuçlarına göre bu olumsuzlukların Yükseköğrenim öncesi eğitim kademelerinde yanlış öğrenmelerin birer uzantısı olduğu düşünülmektedir. Genel olarak tanımlanmış olan tasarımcı özellikleri her bir bireyin sahip olması gereken değerler olmalıdır. Bu bağlamda, Yükseköğrenim öncesi tüm eğitim kademelerinde seçenekleri çeşitli ve sınırsız, ezberciliğe özendirmeyen ve yönlendirmeyen, fikre ve emeğe saygı gösteren, yaratıcı yönde verilecek bir eğitim önerilmektedir.

Keywords: Tekstil, tasarım, tasarımcı, algoritma, eğitim, sanat eğitimi.


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Ozcan, A. & Bulent, E. (2018). Tekstil Tasarım Eğitiminde Algoritmik Metotların Uygulanması ve Eğitim Aşamalarında Görülen Aksaklıklar ve Öneriler . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 1-12.

Harvard
Ozcan, A. and Bulent, E. (2018). Tekstil Tasarım Eğitiminde Algoritmik Metotların Uygulanması ve Eğitim Aşamalarında Görülen Aksaklıklar ve Öneriler . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 1-12.

Chicago 16th edition
Ozcan, Aylin and Esref Bulent (2018). "Tekstil Tasarım Eğitiminde Algoritmik Metotların Uygulanması ve Eğitim Aşamalarında Görülen Aksaklıklar ve Öneriler ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):1-12.

References
 1. Abbott, S. and Ryan, T. (1999). Constructing Knowledge, Reconstructing Schooling Educational   [Google Scholar]
 2. Anonim. (1977). 20. Yıl -57.77, İstanbul: Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Tekstil Sanatları Bölüm Yayını. [Google Scholar]
 3. Anonim. (2000). Türkçe Sözlük,Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, II Cilt. [Google Scholar]
 4. Başer, G. (2004). Dokuma Tekniği ve Sanatı (Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları), İzmir: Punto Yayımcılık. [Google Scholar]
 5. Brooks G. and Books, M. G.(1993). The Case for Constructivist Classrooms, Virginia: ASCD Alexandria. [Google Scholar]
 6. Brooks, G. and Books, M.G.(1999). The Courage To Be Constructivist, Educational Leadership. [Google Scholar]
 7. Carr, A.A., Jonassen, D.H., Litzinger, M.E and Marra, R.M. (1998). Good Ideas to Foment Educational Revolution: The Role of Systematic Change in Advancing Situated Learning, Constructivism, and Feminist Pedagogy. Educational Technology. 38 (1), 5-15. [Google Scholar]
 8. Demirel, Ö. (2000). Eğitimde Program Geliştirme, Ankara: Pegem A Yayınevi. [Google Scholar]
 9. Green, P. (1996). Design Education, Çev. Yrd. Doç. Ümit CELBİŞ, İstanbul: M.Ü. G. S. F. Basılmamış Ders Notu. [Google Scholar]
 10. Güngör, İ. H. (1997). Temel Tasar, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. [Google Scholar]
 11. Hooloway, J. H. (1999). Caution:Constructivism Ahead, Educational Leadership, 85-86. [Google Scholar]
 12. Perkins, D.N.(1999). The Many Faces of Constructivısm, Educational Leadership, 6-11. [Google Scholar]
 13. Sözen, M. ve Tanyeli, U. (1994). Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitabevi Yayınları. [Google Scholar]
 14. Şaşan, H.H. (2002). Yapılandırmacı Öğrenme. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı, 49-52, 74-75. [Google Scholar]
 15. Tunalı, İ. (2004). Tasarım Felsefesine Giriş, İstanbul: Yapı Yayınları. [Google Scholar]
 16. Turani, A. (1968). Sanat Terimleri Sözlüğü, Ankara: Toplum Yayınları. [Google Scholar]
 17. Wilson, B. G (1997). Reflections on Constructivism and lnstructional Design, Denver: Englewood Cliiffs NJ. Educational Technology Publications. [Google Scholar]
 18. Yaylalı, H. (2000). Rasyonel Tavrıyla 20.yy Tasarım Tarihine Damga Vuran Düşünce Sistemi Bauhaus Okulu, Art Decor, İstanbul: Sayı 85.  [Google Scholar]
 19.   [Google Scholar]
 20. İnternet Kaynakları [Google Scholar]
 21.   [Google Scholar]
 22. Bernard, A. G. 2007, http://nationalaglawcenter.org/wp-content/uploads/assets/crs/RL31723.pdf [Google Scholar]
 23. Eraslan, İ. H., Bakan, İ. ve Helvacıoğlu Kuyumcu, A. D.  2008, http://ticaret.edu.tr/uploads/kutuphane/dergi/s13/265-300.pdf  (İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.265-300) [Google Scholar]
 24. Zengin, H. K. 2017, https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/350/ mod_resource/content/1/3._hafta-Bilissel_Gelisim.pdf [Google Scholar]
 25. Şaşan, H. H. 2002, http://talimterbiye.mebnet.net/ogrenci%20merkezli%20 egitim/yapilandirmaciogrenme.pdf [Google Scholar]
 26. http://www.matematikciler.com/matematik-hakkinda/unlu-matematikcilerin-hayatlari/207-el-harezmi-ebu-abdullah-muhammed-bin-musa-el-harezmi-harizm-780-bagdat-850 [Google Scholar]
 27. Aslanyürek, M. 2007, http://personel.klu.edu.tr/dosyalar/kullanicilar/ m.aslanyurek/dosyalar/dosya_ve_belgeler/Programlamaya%20Giri%C5%9F%28Algoritma%29%281%29.pdf [Google Scholar]