Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2022, Vol. 5(1) 16-28

Yetişkin Eğitimi Kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında Sanat Eğitimi

Hamid Aydemir

pp. 16 - 28   |  Manu. Number: MANU-2204-18-0001.R1

Published online: June 13, 2022  |   Number of Views: 49  |  Number of Download: 246


Abstract

Bu araştırma ile Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları bünyesinde yürütülen resim kursları incelenmiştir. Kursiyerlerin kursa katılım nedenleri ve beklentilerini belirlemek amacıyla bir durum tespiti yapılmıştır. Araştırma hedeflerine ulaşmak amacıyla uzman kişilerin bilgisine başvurarak bir veri toplama sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen veri toplama sistemi Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarından; Alaaddin Kurs Merkezi, Bosna Hersek Sadrettin Kütükçü Kurs Merkezi, Cumhuriyet Kurs Merkezi, Büyük Aymanas Kurs Merkezi bünyelerinde verilen resim kurslarına kayıtlı 35 yaş ve üzeri 28'i kadın 16'sı erkek toplam 44 kursiyere uygulanmıştır. Araştırmaya katılan kursiyerlerin demografik bilgilerinin yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde frekans analizi kullanılmıştır. Kursiyerlerin çoklu cevap seçeneği bulunan sorulara verdikleri yanıtların yüzdelik dağılımlarının belirlenmesinde ise Multiple Response Set analizi kullanılmıştır. Araştırmada doğrudan hedeflenmediği halde araştırma sürecinde ortaya çıkan bulgular araştırmacı tarafından ikinci bir başlık altında araştırma bulgularına eklenmiştir.

Keywords: Sanat eğitimi, Yetişkin eğitimi, Yaygın eğitim


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aydemir, H. (2022). Yetişkin Eğitimi Kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında Sanat Eğitimi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(1), 16-28.

Harvard
Aydemir, H. (2022). Yetişkin Eğitimi Kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında Sanat Eğitimi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(1), pp. 16-28.

Chicago 16th edition
Aydemir, Hamid (2022). "Yetişkin Eğitimi Kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kurslarında Sanat Eğitimi ". International Journal of Research in Fine Arts Education 5 (1):16-28.

References
 1. Arslanoğlu, İ. (2016). Bilimsel Yöntem ve Araştırma Teknikleri, Gazi Kitapevi, Ankara. [Google Scholar]
 2. Bağlan, D. (2017). Meslek Edindirme Kurslarının Etkinliği: SAMEK Örneği. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya. [Google Scholar]
 3. Baltacı, A. (2018). Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 7 Sayı:1 ss. 231-274. [Google Scholar]
 4. Çelik, E. F. (2011). Yerel Yönetimlerin Sanat Eğitimindeki Yeri ve Önemi (İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSMEK Örneği), Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Konya. [Google Scholar]
 5. Eser, A. (2010). Belediyelerin Mesleki Yaygın Eğitimdeki Rolü: İSMEK Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. [Google Scholar]
 6. Karabacak Aşır, S. (2011). Mamak Halk Eğitimi Merkezinde Açılan Kurslara Katılan Kadınların Katılma ve Terk Nedenleri, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayınlanmış Doktora Tezi), Ankara. [Google Scholar]
 7. Kaya, H. E. (2015). Türkiye’de halk eğitimi merkezleri. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(3), 268-277. [Google Scholar]
 8. KOMEK, (2022). Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, İnternet Sayfası, (https://www.komek.org.tr/index.php?lng=tr), Erişim tarihi: Nisan-2022. [Google Scholar]
 9. Köprübaşılı, S. G. N. (2015). İSMEK’te (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında) Uygulanan Deri Giyim Aksesuarları Programının İncelenmesi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), Ankara.  [Google Scholar]
 10. Kurt, İ. (2002), Yetişkin Eğitimi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. [Google Scholar]
 11. TÜİK, (2021). Türkiye İstatistik Kurumu, İnternet Sayfası, (https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Yaslilar-2020-37227), Erişim tarihi: Nisan-2022. [Google Scholar]
 12. Yancar, M. (2014). Halk Eğitimi Merkezlerinde Düzenlenen Mesleki ve Teknik Kurslara Devam Eden Yetişkinlerin Bu Kursları Tercih Etme Nedenleri ve Kursa ilişkin Beklentileri (Menemen Örneği), Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. [Google Scholar]
 13. Yayla, D. (2009). Türk Yetişkin Eğitimi Sisteminin Değerlendirilmesi, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), Ankara. [Google Scholar]
 14. Yazar, T. & Keskin, İ. (2018). Millî Eğitim Şuralarında Yaşam Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi, Yetişkin Eğitimi ve Yaygın Eğitimi ile İlgili Kararların Değerlendirilmesi. HAYEF Journal of Education, 15 (1) , 63-83. [Google Scholar]
 15. Yolcu, E. (2014). The Role and Importance of Fine Arts Education in Public Education Centers within the Scope of Adult Education in Turkey. Educational Policy Analysis and Strategic Research, 9(1), 54-78. [Google Scholar]
 16. Zavotçu, M. (2015). Kocaeli’nde Yaygın Eğitim Kurumları ve İzmit KO-MEK Kurs Merkezlerinde Toplam Kalite Yönetiminin Uygulanabilirliği, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul. [Google Scholar]