Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2023, Vol. 6(1) 1-17

Kamusal Sanatın Kent Kültürünün Aktarımındaki Rolü Üzerine Panoramik Bir İnceleme

Ceyhun Vurucu & Şeniz Aksoy

pp. 1 - 17   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ugsead.2023.577.1   |  Manu. Number: MANU-2305-16-0002.R3

Published online: June 30, 2023  |   Number of Views: 31  |  Number of Download: 174


Abstract

Araştırmanın amacı kent ve sanat ilişkisi ana çatısında kent kültürünü merkeze alan bir yaklaşımla “sanat, sosyoloji, edebiyat, mimarlık, arkeoloji, antropoloji” alanlarından toplam 10 öğretim elemanının görüşleri etrafında “kamusal sanatın kent kültürünün aktarımındaki rolü” üzerine kapsamlı bir perspektif sunmaktır. Araştırma sürecinde nitel yöntemlerden durum çalışması kullanılmış ve görüşme yöntemine başvurulmuştur. Görüşme verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla yüz yüze ve çevrimiçi görüşmeler şeklinde toplanmıştır. Veriler içerik analizi ile çözümlenerek “tema, alt temalar, alt temalara ilişkin örnek ifadeler ve katılımcı görüşlerinden alıntılar” şeklinde sunulmaktadır. Bulgular, kamusal sanatın kent yaşamını zenginleştirdiğini, kentlilere estetik, sanatsal ve kültürel gelişim sağladığını ve bunun bir sonucu olarak kentlileşmeye olumlu etkilerinin olduğunu göstermektedir. Araştırma sonucunda kent kültürünün çok boyutlu bir kavram olduğu ve kamusal sanatın etkili kullanıldığında kentteki kültürel aktarımın önemli bir aktörü olabileceği anlaşılmaktadır.

Keywords: kamusal sanat, kent kültürü


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Vurucu, C. & Aksoy, S. (2023). Kamusal Sanatın Kent Kültürünün Aktarımındaki Rolü Üzerine Panoramik Bir İnceleme . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(1), 1-17. doi: 10.29329/ugsead.2023.577.1

Harvard
Vurucu, C. and Aksoy, S. (2023). Kamusal Sanatın Kent Kültürünün Aktarımındaki Rolü Üzerine Panoramik Bir İnceleme . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(1), pp. 1-17.

Chicago 16th edition
Vurucu, Ceyhun and Seniz Aksoy (2023). "Kamusal Sanatın Kent Kültürünün Aktarımındaki Rolü Üzerine Panoramik Bir İnceleme ". International Journal of Research in Fine Arts Education 6 (1):1-17. doi:10.29329/ugsead.2023.577.1.