Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 140-156

Çağdaş Sanat Eğitiminde Frig Vadisi Uygulamaları ve Değerlendirmeleri

Selma Şahin & Selda Mant

pp. 140 - 156   |  Manu. Number: MANU-1811-30-0004.R2

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 138  |  Number of Download: 774


Abstract

M.Ö. 12. yy. da Ege göçleri ile Anadolu’ ya geldikleri düşünülen Frigler, Anadolu kültür ve sanatında  kendine özgü kimliği ile derin iz bırakmış büyük bir medeniyettir. Anadolu toprakları üzerinde yaklaşık 3000 yıl yaşamış olan bu medeniyetin izlerini Frig Vadisi’nde görmek mümkündür.

Günümüzde “ İKİNCİ KAPADOKYA: FRİG VADİSİ” olarak bilinen bu bölge, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinin ortak tarihi ve kültürel mirasını oluşturmaktadır. Frig Vadisi; efsaneleri, anıtları, kaya kültleri ile keşfedilmesi gereken gizemli bir bölgedir. Kapadokya ile kıyaslandığında, Frig Vadisi’nin tanıtımına ihtiyaç olduğu düşüncesinden hareketle “Frig Vadisi’ne Sanat Yoluyla Dokunmak” (Proje No:2016-13) adlı Bilimsel Araştırma Projesi yapılmıştır. 2016-2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen bu proje Dumlupınar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiş olup, Güzel Sanatlar Fakültesi adına projede görev alan 15 lisans ve 14 yüksek lisans öğrencisinin çalışmalarından oluşmaktadır.

Projenin amacı, Frig Vadisi tarihi ve kültürel mirasına sanat yoluyla dikkatleri çekmek, sanat eğitiminde genç bireyleri yaşadıkları şehir ve bölgenin kültürel mirasına sanat aracılığı ile duyarlı hale getirmek, eserlerinde estetik bir bakış açısı ile özgün yorumlamalar yapmalarını sağlamaktır. Nitel tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmada gezi, gözlem ve uygulama yöntemlerinden faydalanılmıştır. Uygulama çalışmalarında, resim (akrilik ve yağlıboya) ve baskı resim (linol ve gravür) teknikleri ile çalışmalar yapılmıştır.

Proje kapsamında 59 eser üretilmiş olup, bu çalışmada 42 esere yer verilmiştir. Eserlerde Frig Vadisi’nden izlenimler, Frig seramik formları, motifler, ana tanrıça “Kybele”, Frig kabartmaları kullanılarak özgün yorumlamalar yapılmıştır. Eserler Ankara, Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar illerinde sergilenerek Frig Vadisi’nin sanat yoluyla tanıtımına katkı sağlanmıştır. Anadolu da yaşamış farklı uygarlıkların kültürel mirası sanat eğitiminde konu olarak ele alınabilir. Frig Vadisi’nin tanıtımına yönelik sanat eğitiminde farklı nasıl projeler geliştirilebilir?

Keywords: Frigler, Frig Vadisi, Çağdaş Sanat Eğitimi Phrygian, Frig valley, cultural heritage


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Sahin, S. & Mant, S. (2018). Çağdaş Sanat Eğitiminde Frig Vadisi Uygulamaları ve Değerlendirmeleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 140-156.

Harvard
Sahin, S. and Mant, S. (2018). Çağdaş Sanat Eğitiminde Frig Vadisi Uygulamaları ve Değerlendirmeleri . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 140-156.

Chicago 16th edition
Sahin, Selma and Selda Mant (2018). "Çağdaş Sanat Eğitiminde Frig Vadisi Uygulamaları ve Değerlendirmeleri ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):140-156.

References

  Akurgal, E. (2014). Anadolu Kültür Tarihi. Ankara: Phoenix Yayınevi.

  Algan, E. ve Ongar, İ. (1990). Kral Midas’ın Ülkesi Frigya. Eskişehir: Esbank Kültür Yayınları.

  Güngör, Y. ( 2014). İlk Çağ Anadolu Medeniyetleri. Kocaeli: Umuttepe Yayınları

  Roller, L. E. (2007). Frig Dini ve Kült Uygulamaları. Friglerin Gizemli Uygarlığı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

  Sams, G. K. (2007). Gordion ve Frigler. Friglerin Gizemli Uygarlığı. T.C. Kültür ve

  Turizm Bakanlığı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

  Sevin, V. (2003). Eski Anadolu ve Trakya Başlangıcından Pers Egemenliğine Kadar. İstanbul: İletişim Yayınları.

  Tüfekçi Sivas, T. (2007). Frigler ve Frig Uygarlığı. Friglerin Gizemli Uygarlığı. T.C. Kültür    ve Turizm Bakanlığı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

  Sivas, H. (2012). Frig Kaya Mezarları. Frigler Midas’ın Ülkesinde Anıtların Gölgesinde ( Ed. Taciser Tüfekçi Sivas ve Hakan Sivas). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

  Sivas,T.T. (2012). Frig Vadileri ve Kutsal Yazılıkaya-Midas Kenti. Frigler Midas’ın Ülkesinde Anıtların Gölgesinde (Ed. Taciser Tüfekçi Sivas ve Hakan Sivas). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

  Uçankuş, H.T. (2002). Ana Tanrıça Kybele’nin ve Kral Midas’ın Ülkesi Phrygia (Kültür Rehberi). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

  Resmi Gazete ( 1983). 2863 Sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu. Sayı:18113, Cilt:22, s.444

  http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,137898/daglik-frigya-vadisi-kutahya-afyon-ve-eskisehir-2015.html(14.12.2017).