Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2020, Vol. 3(1) 49-58

Kadın Sığınma Evinde Yaşayan Kadınların Kurdukları Hayallerin Yaptıkları Resimlere Yansıması

Tuğba Çelebi

pp. 49 - 58   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ugsead.2020.255.4   |  Manu. Number: MANU-2005-10-0006.R1

Published online: June 24, 2020  |   Number of Views: 70  |  Number of Download: 480


Abstract

Bu araştırmanın amacı kadın sığınma evinde yaşayan kadınların yaşama dair kurdukları hayallerin resimlerine nasıl yansıdığını ortaya koymaktır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini Ankara Büyükşehir Belediyesinin Kadın Sığınma Evinde yaşayan 10 kadın oluşturmuştur. Araştırma verileri, kadınların hayallerim isimli çalışmasına örnek oluşturan on çalışmanın değerlendirilmesiyle elde edilmiştir. Resimler geliştirilen resim değerlendirme ölçeği doğrultusunda analiz edilmiş sonuçlar frekans ve yüzde olarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda şiddet gören, sığınma evinde yeni bir hayata başlayan kadınların en son okul yıllarında resim yaptıkları, yıllar sonra resim yapmanın onları mutlu ettiği, geleceğe dair kurdukları hayalleri resim yoluyla ifade ettikleri görülmüştür. Yapılan resimlere bakıldığında göze çarpan en önemli husus, yaşanmışlıkları benzer olan on kadının, kurdukları hayallerinde birbirine benzediği olmuştur. Hemen hemen hepsi mutlu bir yuva ve kendilerine ait bir evde yaşamayı düşleyen resimler yapmıştır.

Keywords: Sanat Eğitimi, Şiddet Gören Kadınlar, Kadın sığınma evleri, Resim


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Celebi, T. (2020). Kadın Sığınma Evinde Yaşayan Kadınların Kurdukları Hayallerin Yaptıkları Resimlere Yansıması . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(1), 49-58. doi: 10.29329/ugsead.2020.255.4

Harvard
Celebi, T. (2020). Kadın Sığınma Evinde Yaşayan Kadınların Kurdukları Hayallerin Yaptıkları Resimlere Yansıması . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(1), pp. 49-58.

Chicago 16th edition
Celebi, Tugba (2020). "Kadın Sığınma Evinde Yaşayan Kadınların Kurdukları Hayallerin Yaptıkları Resimlere Yansıması ". International Journal of Research in Fine Arts Education 3 (1):49-58. doi:10.29329/ugsead.2020.255.4.

References

  Demir Akçer, Z. (2006). Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar Diyarbakır örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı. 
  Alpago, C. (2006). Kadına yönelik şiddet ve kadın sığınma evleri olgusu. Yüksek Lisans Tezi: İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
  Altun, M. (2006). Denizli ili kırsalında bir sağlık ocağı bölgesinde 15-49 yaş evli kadınların, fiziksel şiddet görme durumları ve kadınların şiddete ilişkin tutumları. Yüksek Lisans Tezi, Denizli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
  Aslan, H., & Avcı, A. (1994). Kadınların eşleri tarafından fiziksel istismarı. 3P Dergisi, 4(2), 354-360.
  Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu (1995), Aile içi şiddetin sebep ve sonuçları. Ankara.
  Buyurgan, S. ve Buyurgan, U. (2012). Sanat eğitimi ve öğretimi, Ankara: Pegem Yayıncılık.
  Dayağa Karşı Kadın Dayanışması Kampanyası (1989), Şimdi sığınak için. İstanbul: K Yayınları.
  Dişsiz, M., & Şahin, N. H. (2008). Evrensel bir kadın sağlığı sorunu: kadına yönelik şiddet. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 1(1), 50-58.
  DPT, Kadın Alt Komisyonu, Kadın, Çocuk ve Gençlik Özel İhtisas Komisyonu Raporu (1993), s:85-86
  Gürkan, Ö. C. & Coşar, F. (2009). Ekonomik şiddetin kadın yaşamındaki etkileri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2(3), 124-129.
  Kurumu, T. D. (1969). Türkçe sözlük (genişletilmiş baskı). Ankara: TDK.
  Şahin, N. (2008). Sağlık çalışanların aile içi şiddet deneyimleri ve bu konudaki yaklaşımlarının belirlenmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2, 17-31.