Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2021, Vol. 4(2) 51-63

Resim-iş Eğitimi Alanında; Pedagojik Formasyon ve Lisansüstü Eğitim  

Melek Gökay

pp. 51 - 63   |  Manu. Number: MANU-2112-03-0002

Published online: December 28, 2021  |   Number of Views: 24  |  Number of Download: 283


Abstract

Ülkelerin sanat ve kültür ortamına etki eden, estetik bilincin oluşturulmasına yön veren “Görsel Sanatlar Öğretmenlerinin” lisans eğitimleri ve aldıkları pedagojik formasyon dersleri bu mesleğin temelidir. Bu alanda sunulan lisansüstü programları, “Görsel Sanatlar Öğretmenliği” eğitim sistemi içinde önemli bir yere sahiptir. Bu eğitimin daha da başarılı olması için bu alandaki uygulamaları ve yenilikleri kapsayan birçok araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Burada sunulan çalışmanın amacı Görsel Sanatlar alanında verilen pedagojik formasyon eğitiminin durumunu ve sorunlarını; ayrıca “resim-iş eğitimi” alanında verilen lisansüstü eğitiminin, üniversitelerdeki durumunu ortaya koymaktır. Bu amaç kapsamında sunuş sırasında özetlenen kişisel deneyimlerime ek olarak, alanyazındaki ilgili içerikler de incelemeye alınmıştır. Çalışma içeriğinde, ülkemizdeki üniversitelerin Görsel Sanatlar Öğretmenliği, bölüm internet-sayfaları taranmış, elde edilen bilgiler özetlenerek, konunun daha detaylı olarak incelenmesi gerektiği vurgulanarak, önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Güzel sanatlar eğitimi, Pedagojik eğitim, Lisansüstü eğitim, Eğitim deneyimleri


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Gokay, M. (2021). Resim-iş Eğitimi Alanında; Pedagojik Formasyon ve Lisansüstü Eğitim   . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(2), 51-63.

Harvard
Gokay, M. (2021). Resim-iş Eğitimi Alanında; Pedagojik Formasyon ve Lisansüstü Eğitim   . International Journal of Research in Fine Arts Education, 4(2), pp. 51-63.

Chicago 16th edition
Gokay, Melek (2021). "Resim-iş Eğitimi Alanında; Pedagojik Formasyon ve Lisansüstü Eğitim   ". International Journal of Research in Fine Arts Education 4 (2):51-63.

References

  Aktan, O. (2020). Öğretmenlerin kariyer gelişimi açısından lisansüstü eğitimin değerlendirilmesi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 10(3), 596-607. (https://doi.org/10.5961/jhes.2020.419)
  Dilmaç, O. ve Salman, F (2017). Pedagojik formasyon eğitimi alan görsel sanatlar öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliklerinin belirlenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 115-128.
  Ekinci, A. ve Öter, M: Ö (2010) Finlandiya’da eğitim ve öğretmen yetiştirme sistemi, çalışma ziyareti raporu, https://docplayer.biz.tr/4955627-Finlandiya-da-egitim-ve-ogretmen-yetistirme-sistemi.html Erişim tarihi: Eylül-2021
  Katırancı, M. D. (2017). Sanat eğitiminin gerekliliğine ilişkin pedagojik formasyon öğrencilerinin görüşleri, Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1635-1650.
  Katırancı, M. (2016). Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bir Meslek Olarak Görsel Sanatlar Öğretmenliğini Tercih Etme Nedenleri, Cumhuriyetin Işığında Yükseköğretimde Sanat Eğitimi Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 25 Kasım 2016
  MEB, (2017). https://oygm.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-meslegi-genel-yeterlikleri/icerik/39 Erişim tarihi: Eylül-2021
  MEB, (2021) Milli Eğitim Bakanlığı, İnternet sayfası, (https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari-atama-ve-ders-okutma-esaslari/icerik/201). Erişim tarihi: Eylül-2021
  TYC, (2016-2021). Türkiye Yeterlikler Veri Tabanı, https://tyc.gov.tr/sayfa/seviye-tanimlayicilari-i712200cd-6948-4b48-8c34-4ad207efbaac.html Erişim tarihi: Eylül-2021
  YÖK, (2021). Yüksek Öğrenim kurumu, İnternet sayfası, (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/ IdariBirimler/egitim_ogretim_daire_bsk/pedagojik-formasyon-usul-ve-esaslar.aspx), Erişim tarihi: Ekim-2021