Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2022, Vol. 5(1) 29-43

Nardaniye Hanım’ı Sanatsal Uygulamalar Temelinde Artık Tanıyoruz

Hilal Sevgen Abacı, Serkan Gezmen & Zeynep Beyza Yağlı

pp. 29 - 43   |  Manu. Number: MANU-2111-29-0002.R1

Published online: June 13, 2022  |   Number of Views: 54  |  Number of Download: 245


Abstract

Kültürümüze sahip çıkmak, onu yakından tanımakla mümkündür. Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nde de belirtildiği üzere masallar kültürel mirasımızdır. Bu nedenle somut olmayan kültürel miraslarımızdan biri olan masallarımıza karşı farkındalık oluşturmalıyız. Bu araştırmada öncelikli olarak Nardaniye Hanım masalı ile Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı hakkında gönüllü öğrencilere anket uygulanmıştır. Anket sonucuna göre katılımcı öğrencilerin hiçbirinin Nardaniye Hanım masalını bilmediği problem durumu olarak tespit edilmiş ve eylem araştırması temelinde bir iyileştirme uygulaması olarak öğrencilere Nardaniye Hanım masalı anlatılmıştır. Anlatımdan sonra öğrencilerden Nardaniye Hanım masalını resmetmeleri istenmiştir. Nardaniye Hanım masalını resimleyen katılımcı öğrencilere tekrar anket uygulanmıştır. Araştırmanın veri toplama aracı ön-son anket, öğrenci resimleri ve öğrencilerin tasarladıkları ürünlerdir. Anket verileri basit istatistik ile çözümlenirken, resimlerin ve ürünlerin analizinde ise içerik analizi kullanılmıştır. Resimlerde yer alan motifler kod olarak alınmış ve frekansları hesaplanmıştır. Katılımcı öğrencilere “Nardaniye Hanım’ı Sanatsal Uygulamalar Temelinde Artık Tanıyoruz!” başlıklı bir somut olmayan kültürel miras müzesi oluşturulacağı ve bu müzede Nardaniye Hanım masalından hareketle oluşturacakları sanatsal ürün tasarımlarının sergileneceği söylenmiştir. Hacı Bayram Veli Üniversitesi SOKÜM’e destek için e-posta gönderilmiştir, Katılımcı öğrencilerden sanatsal ürün tasarımlarında Türk motiflerinden yararlanmaları istenmiştir. Öğrenciler Nardaniye Hanım masalının tanınması için kukla, sanatsal afiş, hareketli kitap, sandık, seramik, rölyef ve heykel yapmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğrenciler masalımızı sanatsal uygulamalar aracılığıyla çabuk benimsemişlerdir. Bildikleri bir batı kökenli masalın kültürümüzdeki karşılığıyla karşılaştıklarında kültürümüzde yer alan masala ilgi göstermişlerdir. Bütün bulgulardan bu eylem araştırması çalışmasının başarılı olduğu söylenebilir. Kendi kültürüne, kendi masalına yabancılaşan elbette kendi diline de yabancılaşır. Türkçenin söyleyiş zenginliği masallarda kendine yer bulmuştur. Resimden müziğe, çizgi filmden oyuncağa masallarımıza hak ettiği değeri kazandırmalıyız.

Keywords: Masal, Nardaniye, Türkçe, Görsel Sanat, Kültürel Miras


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Abaci, H.S., Gezmen, S. & Yagli, Z.B. (2022). Nardaniye Hanım’ı Sanatsal Uygulamalar Temelinde Artık Tanıyoruz . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(1), 29-43.

Harvard
Abaci, H., Gezmen, S. and Yagli, Z. (2022). Nardaniye Hanım’ı Sanatsal Uygulamalar Temelinde Artık Tanıyoruz . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(1), pp. 29-43.

Chicago 16th edition
Abaci, Hilal Sevgen, Serkan Gezmen and Zeynep Beyza Yagli (2022). "Nardaniye Hanım’ı Sanatsal Uygulamalar Temelinde Artık Tanıyoruz ". International Journal of Research in Fine Arts Education 5 (1):29-43.

References
  1. Aksoy, N. (2003). Eylem araştırması: Eğitimsel uygulamaları iyileştirme ve değiştirmede kullanılacak bir yöntem. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 36, 474-489. [Google Scholar]
  2. Boratav, P N. (2007). Zaman zaman içinde. Ankara: İmge Yayınları. [Google Scholar]
  3. Akkaya, S. (2019). Bir masal karşılaştırması: Rapunzel ile Mahbub-I Dilber. Turkish Studies Language and Literature, 14(4), 1669-1686. [Google Scholar]
  4. Oğuz, Ö. (2009). Somut olmayan kültürel miras ve kültürel ifade çeşitliliği. Milli Folklor Dergisi, 21(82): 6-12. [Google Scholar]
  5. TDK (2020). Güncel Türkçe Sözlük. http://sozluk.gov.tr/  [Google Scholar]
  6. Kantarcıoğlu, S. (1991). Eğitimde masalın yeri. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları.  [Google Scholar]
  7. Yavuz, M. H. (2009). Masallar ve eğitimsel işlevleri. İstanbul: Cumhuriyet Kitapları.  [Google Scholar]
  8. Birleşmiş Milletler, 32.Genel Konferansı. (2003). Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi. Birleşmiş Milletler. Paris-Fransa. [Google Scholar]
  9. Erbek, M. (2002). Çatalhöyük'ten günümüze Anadolu motifleri. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. [Google Scholar]