Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

International Journal of Research in Fine Arts Education 2022, Vol. 5(1) 29-43

Nardaniye Hanım’ı Sanatsal Uygulamalar Temelinde Artık Tanıyoruz

Hilal Sevgen Abacı, Serkan Gezmen & Zeynep Beyza Yağlı


Related Articles
Özel Yetenek Sınavına Alan ve Alan Dışından Başvuran Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma

Orhan Taşkesen & Selma Taşkesen
Volume 1 Issue 1

Ressamları Konu Alan Çocuk Kitaplarının Sanatla İlişkili Eğitsel Özellikleri

Cansu Yıldız & Mine Canan Durmuşoğlu
Volume 1 Issue 1

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Görüşleri

Suzan Duygu Bedir Erişti
Volume 1 Issue 1

İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Oguz Dilmac & Mehmet Budancamanak
Volume 1 Issue 1

Sanat Eğitiminde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Sanatla Terapi ve Uygulamaları”

Emine Teker
Volume 1 Issue 1

Çağdaş Sanat Eğitiminde Frig Vadisi Uygulamaları ve Değerlendirmeleri

Selma Şahin & Selda Mant
Volume 1 Issue 1

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda  Müze Eğitimi ile İlişkilendirilen Öğelerin İncelenmesi

Kadriye Tezcan Akmehmet
Volume 1 Issue 1

Sanat Diyagramı ve İlköğretim Birinci Kademe Öğrencilerin Görsel Sanatlar Dersinde Ürettikleri Diyagram Örnekleri

Seda Balkan & Ezgi Tokdil
Volume 2 Issue 1

Dezavantajlı Çocukların Sanatsal Gelişimleri Üzerine Bir Araştırma Dezavantajlı Çocukların Sanatsal Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

Nagihan Uysal
Volume 2 Issue 1

Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Atık Malzemelerin Öğrencilerin Tasarım ve Yaratıcılık Düzeyleri Açısından Oluşturduğu Farklar Üzerine Bir Araştırma

Ayşenur Bakırhan, Orhan Taşkesen, Selma Taşkesen & Şeyda Tanoğlu
Volume 3 Issue 1