Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2022, Vol. 5(2) 78-95

Covid-19 Pandemisinin Sanatın Çocuklara Takdimi ve Katılım Süreçlerinde Yarattığı Değişiklikler

Büşra İnan Kotan ve Nalan Arabacı

pp. 78 - 95   |  Manu. Number: ugsead.2022.004

Published online: December 29, 2022  |   Number of Views: 21  |  Number of Download: 213


Abstract

ÖZET

Sanat en temel tanımıyla yaratıcılık ve hayal gücü sonucunda meydana gelen anlatım biçimidir. İnsanın hayal, duygu ve düşüncelerini gerçek ve soyut materyallerin yanı sıra yaratıcılıklarını da kullanarak bireyi etkileyecek bir şekilde özgün olarak ifade etmesidir. Sanat, yüzyıllardır insanoğlunun kendini ifadesinin bir yolu olmuştur. Mağara duvarlarını kullanarak resimler oluşturan insanlardan günümüze gelinceye dek sanat, yaşamın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Erken çocukluk döneminden itibaren çocuklara sunulan sanatsal etkinlikler, onların hayal güçlerini geliştirerek başta yaratıcılıkları olmak üzere pek çok gelişim alanını destekleyerek kendilerini özgürce ifade etmelerinde son derece önem arz etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözüyle, sanatın insanlar için önemine ve sanat yoksunluğunun doğuracağı olumsuz sonuçlara vurgu yapmıştır. 2020 yılının bahar aylarında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi tüm dünyada pek çok farklı açıdan insan yaşamını olumsuz etkilemiş, çoğunlukla etkileşimli ve bir arada yapılan sanat etkinlikleri de bu durumdan fazlasıyla payını almıştır. Ancak bu olumsuz yaşantı ve kriz süreci aynı zamanda sanat açısından beklenmedik bir fırsatı da doğurmuştur. Her krizin bir “tehlike” ve “fırsat” içerdiği Çin alfabesinde farklı sembollerle ifade edilmiştir. Zira, ünlü İngiliz siyasetçi Winston Churchill de bu duruma işaret edercesine “İyi bir krizi asla ziyan etmeyin.” demiştir. Pandemi sürecinde ister müze ziyaretleri isterse konserler ve atölye etkinlikleri gibi pek çok sanatsal etkinlikte artan bir şekilde dijital kanalların kullanılması, tüm dünyada sanatın çocuklar için demokratikleşmesine hizmet ederek sanat bağlamında çok büyük katkı sağlamıştır. Bu noktadan hareketle, derleme türündeki bu çalışmada, sanatın çocuklar için öneminin ve gerekliliğinin vurgulanmasıyla birlikte, tüm dünyayı etkisi altına alan ve insanlık tarihinin en önemli toplumsal sınavlarından birinin verildiği Covid-19 pandemisi döneminde sanatın tüm toplumla birlikte onun özelinde çocuklara takdimi ve katılım süreçlerinde yarattığı değişikliklerin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, “Sanat-insan ilişkisi nasıldır ve neden önemlidir?”, “İnsanın sanatsal gelişimi nasıldır?”, “Erken çocukluk döneminde sanatın gelişim alanlarına etkisi nasıldır?” ve “Covid-19 pandemisi sanat açısından nasıl bir sonuç ortaya çıkarmıştır?” sorularına cevap aranmıştır. Bu çalışmanın, eğitim programcılarına ve yöneticilerine, öğretmenlere, çeşitli alanlarda çocukla çalışan uzmanlara, öğretmen ve uzman adaylarına, ebeveynlere ve bu konu bağlamında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yol göstereceği düşünülerek çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords: Sanat, sanat gelişimi, sanat etkinlikleri, çocuk, Covid-19


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Arabaci, B.I.K.v.N. (2022). Covid-19 Pandemisinin Sanatın Çocuklara Takdimi ve Katılım Süreçlerinde Yarattığı Değişiklikler . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(2), 78-95.

Harvard
Arabaci, B. (2022). Covid-19 Pandemisinin Sanatın Çocuklara Takdimi ve Katılım Süreçlerinde Yarattığı Değişiklikler . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(2), pp. 78-95.

Chicago 16th edition
Arabaci, Busra Inan Kotan ve Nalan (2022). "Covid-19 Pandemisinin Sanatın Çocuklara Takdimi ve Katılım Süreçlerinde Yarattığı Değişiklikler ". International Journal of Research in Fine Arts Education 5 (2):78-95.