Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2023, Vol. 6(1) 45-55

Patricia Piccinini ve Türlerarasılık

Fırat Bilal

pp. 45 - 55   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ugsead.2023.577.3   |  Manu. Number: MANU-2304-25-0009.R1

Published online: June 30, 2023  |   Number of Views: 38  |  Number of Download: 146


Abstract

Bu çalışma için Patricia Piccinini’nin seçilmesinin temel nedeni Piccinini’nin çalışmalarındaki fantastik öğelerin, hiperrealistik bir biçimde günlük yaşamın bir parçası olarak işlenmesinin izleyicide yarattığı huzur ve huzursuzluktur. Piccinini kurguladığı dünyalardaki antropomorfik yaratıklar ile insan, insanlarla çevre, hayvanlar ve makine gibi zıtlıklar arasındaki ilişkileri ön plana çıkarıp, izleyicilerin çalışmalar ile empati kurmasını ve bir bağ oluşturmasını istiyor. Araştırmacı bir kişiliğe sahip olduğunu dile getiren ve farklı kültürler içerisinde büyüyen Piccinini’nin yarattığı fantastik dünyaların temelleri incelenmiş olup, ilham aldığı düşünülen Avustralya yerlileri Aborjinler ile ilişkisi üzerinde durulmuştur. Piccinini’nin çalışmalarındaki “Türlerarasılık” kavramı, teknolojik müdahalelerin sonucunda canlılarda ortaya çıkabilecek manipülasyonların insan üzerindeki etkisine dikkat çekmektedir.  Piccinini bu çalışmalarında aynı zamanda ötekinin bizden olmayanın mevcudiyeti ile toplumsal ve kültürel farklılıklarına eleştirel bir yaklaşımda bulunmaktadır.  Bu tüm cinsiyet, sınıf ve ırk farklılıkları etrafında şekillenen çalışmalar bizi “Türlerarasılık” kavramına yönlendiriyor. Bu çalışmada sanat eleştirisi süreçleri kullanılmış, Patricia Piccinini ile ilgili kavram haritası çıkarılmıştır. Literatür taraması yapılmış, elde edilen veriler sonucunda kavram haritası oluşturulmuş ve bu bağlamda Piccinini’nin çalışmalarındaki “Türlerarasılık” kavramı incelenmiştir.

Keywords: Patricia Piccinini, Türlerarasılık, Hiperrealizm, Çağdaş Sanat


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Bilal, F. (2023). Patricia Piccinini ve Türlerarasılık . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(1), 45-55. doi: 10.29329/ugsead.2023.577.3

Harvard
Bilal, F. (2023). Patricia Piccinini ve Türlerarasılık . International Journal of Research in Fine Arts Education, 6(1), pp. 45-55.

Chicago 16th edition
Bilal, Firat (2023). "Patricia Piccinini ve Türlerarasılık ". International Journal of Research in Fine Arts Education 6 (1):45-55. doi:10.29329/ugsead.2023.577.3.