Pen Academic Publishing   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 62-66

Adnan Turani’nin Sanatta Yaratıcılık Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa Salim Aktug

pp. 62 - 66   |  Manu. Number: MANU-1812-18-0007

Published online: December 30, 2018  |   Number of Views: 24  |  Number of Download: 61


Abstract

 Bu çalışma, Batıya dönük Türk resminin önemli isimlerinden biri olan ressam, yazar, öğretim üyesi Adnan Turani’nin sanat eğitim anlayışının özeti olarak  temellendirdiği dokuz yol gösterici maddeyi tartışmaktadır. Turani, bu maddelerde, sanat öğrencisinin, olaylara kendi gerçekleri açısından bakması gerektiğini; hakim olan beğeni doğrultusunda değil, özgün bir tavırla hareket etmesi gerektiğini; kültürel kaygılar yerine kendi beğeni ve seçimlerini ön planda tutmaları gerektiğini; kendine özgü ve spontone olarak yeni fikirlerin peşinden gitmelerini; lirik ve yalın anlatımı önemsemelerini; konuyu kendi yorumlamaları doğrultusunda sonuçlandırmalarını; zaman içinde aynı konunun çeşitliliğini aramaları gerektiğini; sanatta ‘kendi kendini eğitme’ özelliğini  ön planda tutarak kendi başına denemenin önemini kavramaları gerektiğini; geleneğe karşı duran sanatçıların varlığını bilerek sürekli olarak yürekli bir şekilde çalışmak ve üretmenin önemini kavramalarını tavsiye etmektedir. Sanat eğitimcisinin, sanatçı adaylarını eğitirken, kişisel özelliklerini gözardı etmeksizin onları tutkulu bir çalışmaya yönlendirerek, içsel, özgün ifadelerini görselleştirmeleri yönünde cesaretlendirmelidir.

 Aynı zamanda Adnan Turani’nin öğrencisi olan yazar, hocasından edindiği kişisel gözlem ve deneyimlerini çeşitli yazarların da görüşlerine başvurarak biraraya getirirken, sanatçı olarak üstlendiği rolü, paylaşarak çoğaltmayı ilke edinen sıradışı bir sanatçı eğitimcisinin, eskimeyen görüşlerinin önemini vurgulamaktadır.

Keywords: Adnan Turani, Sanat, Eğitim, Yaratıcılık


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aktug, M.S. (2018). Adnan Turani’nin Sanatta Yaratıcılık Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), 62-66.

Harvard
Aktug, M. (2018). Adnan Turani’nin Sanatta Yaratıcılık Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme . International Journal of Research in Fine Arts Education, 1(1), pp. 62-66.

Chicago 16th edition
Aktug, Mustafa Salim (2018). "Adnan Turani’nin Sanatta Yaratıcılık Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme ". International Journal of Research in Fine Arts Education 1 (1):62-66.

References

  Akdeniz, H. (1989). Adnan Turani, Ankara: Enlem 80 Yayını.
  Erzen, J. (1983). Adnan Turani ile Görüşme, Yeni Boyut (Plastik Sanatlar Dergisi), Şubat, Sayı, 2/10.
  Günay, V. (1983). Adnan Turani, ile Söyleşi, Sanat Çevresi, Şubat, sayı 100. 
  Kahramankaptan, Ş., (2001). Resmigeçit, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
  Özsezgin, K. (1983). Şiirsel Soyuta Kişisel Bir Katkı, Sanat Çevresi, Şubat, sayı 100.
  Öztoprak, S. (2005). Adnan Turani: Yaşam Serüveni, Sanat Üzerine Düşünceleri ve Resimsel Birikimi, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
  Sönmez, N, (2005). Çizgide Ritmi Bulan Ressam, Radikal Gazetesi, 25 Mayıs, s. 23.
  Tansel, M., http://www.sanattanyansimalar.com/yazarlar/mina-tansel/ressam-olacaklara-adnan-turan-den-ogutler/1295/ adresinden elde edildi. Giriş tarihi: 20 Nisan 2018
  Turani, A. (2012). Prehistoryadan Günümüze İnsanlığın Yarattığı Dört Temel Ekonomi ve Bunların Yaşam Kültür ve Güzel Sanatlar Üzerine Etkileri, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, 10. Sanat Sempozyumu Kitabı.