Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2020, Vol. 3(1) 23-38

Görsel İletişimde Kodlama Destekli Grafik Tasarımı

Erol Çitci

pp. 23 - 38   |  DOI: https://doi.org/10.29329/ugsead.2020.255.2   |  Manu. Number: MANU-2006-01-0002

Published online: June 24, 2020  |   Number of Views: 281  |  Number of Download: 558


Abstract

Son yirmi yılda yaşanan dijital dönüşüm, görüntü üretim ve görselleştirme tekniklerini hızla değiştirmiştir. Buna bağlı olarak görsel iletişim tasarımının gelişimi yeni bir ivme kazanmıştır. Uygulama ve Arayüz tasarımı, hareketli grafikler ve kinetik tipografi, logo ve fontlar, sanal gerçeklik, arttırılmış gerçeklik, bilgilendirme grafikleri veya veri görselleştirmeleri gibi örnekler görsel iletişimin programlama disipliniyle olan yeni bağlamına işaret etmektedir. Her ne kadar masaüstü yayıncılık önemini koruyor olsa da görsel iletişim tasarımı bilgisayar destekli tasarımdan kodlama destekli tasarıma doğru evirilmektedir. 

Bu bağlamda, kodlama becerilerinin geliştirilmesi görsel iletişim tasarımcıları açısından önemli bir etken haline gelmiştir. Fakat, kodlama alanın genişliği, öğrenilmesi gereken kodlama dili veya dillerinin türlerini ve kodlamanın görsel iletişim tasarımı alanına sağladığı olanakları belirsizleştirmektedir. Bu çalışma, kodlama becerilerinin görsel iletişim tasarımcılara sağladığı faydaları ve görsel iletişim tasarımında hangi kodlama dillerinin kullanılabileceğini araştırmıştır. Ayrıca çalışmada kodlama dillerinin kullanıldığı belli başlı görsel iletişim örnekleri de derlenmiştir. 

Keywords: Görsel iletişim tasarımı, Kodlama destekli tasarım, Dijital tasarım, Kodlama dilleri


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Citci, E. (2020). Görsel İletişimde Kodlama Destekli Grafik Tasarımı . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(1), 23-38. doi: 10.29329/ugsead.2020.255.2

Harvard
Citci, E. (2020). Görsel İletişimde Kodlama Destekli Grafik Tasarımı . International Journal of Research in Fine Arts Education, 3(1), pp. 23-38.

Chicago 16th edition
Citci, Erol (2020). "Görsel İletişimde Kodlama Destekli Grafik Tasarımı ". International Journal of Research in Fine Arts Education 3 (1):23-38. doi:10.29329/ugsead.2020.255.2.

References

  Avcı Tuğal, S. (2018). Dijital sanat, Hayalperest Yayınevi, İstanbul.
  Cevahir, H., ve Özdemir, M. (2017). Programlama Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklara Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Çözüm Önerileri. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu içinde, 24-26.
  Delahunty, D. (2013). The evolution of visual identities from static identities to dynamic identities, Doctoral dissertation, Master’s Dissertation in Science in Interactive Digital Media, Trinity College of Dublin University, Dublin. 
  Gelişken, U. (2011). Herkes için Grafik ve Animasyon, İstanbul: Kodlab Yayın Dağıtım.
  Gould, D. (2003). Complete Maya Programming: An extensive guide to MEL and C++ API. Elsevier.
  Goodman, D. (2007). JavaScript bible. John Wiley & Sons.
  Karabak, D., ve Güneş, A. (2013). Ortaokul birinci sınıf öğrencileri için yazılım geliştirme alanında müfredat önerisi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 21(2-3), 163-169.
  McWilliams, C. (2003). Adobe Scripting: Your Visual Blueprint for Scripting in Photoshop and Illustrator, Maran Graphics.
  Noble, J. (2009), Programming interactivity: A designer’s guide to processing, Kaliforniya: Arduino, and OpenFrameworks, O'Reilly Media Inc.
  Olssen, T., ve O'Brien, P. (2008). The ultimate css reference. Avustralya: Sitepoint, Victoria.
  Ousterhout, J. K. (1998). Scripting: Higher level programming for the 21st century. IEEE Computer Magazine, 31(3), 23-30.
  Özel, A., Kaya, Ç., ve Eken, S. (2014). JavaScript güvenlik açıkları ve güncel çözüm önerileri. 7. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı.
  Özsağlam, M. Y. (2009). 3ds MAX Maxscript, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
  Pekgöz, N. (2002), Webmaster için JavaScript, İstanbul: Pusula Yayıncılık.
  Reas, C., ve Fry, B. (2007). Processing: a programming handbook for visual designers and artists. Mit Press, Massachusetts.
  Reas, C., ve Fry, B.  (2010). Getting started with processing. Kaliforniya: O'Reilly Media Inc.
  Sanderson, H., ve Rosenthal, H. (2010). Introducing AppleScript. In Learn AppleScript (pp. 3-13). Apress.
  Sarıkavak, N. (2005). Sayısal tipografi 1, Ankara: Başkent Üniversitesi Yayınları.
  Vardouli, T. (2012). Bı̇lgı̇sayarın bı̇n yüzü: Bı̇lgı̇sayarın tasarımda insanlaştırılması (1965-1975). Dosya (2012), 24.

   

  İnternet Kaynakçası
  Adobe, (2002). Photoshop 7.0 Scripting Guide, Adobe Systems Incorporated. Kaliforniya, ABD, Erişim: https://www.scribd.com/document/89813688/Adobe-Photoshop-7-Scripting-Guide, 30.12.2019.
  Adobe, (2007). Introduction to Scripting, Adobe Systems Incorporated, Kaliforniya, ABD, Erişim: https://www.adobe.com/content/dam/acom/en/devnet/illustrator/pdf/adobe_intro_to_scripting.pdf. Erişim: 30.12.2019. 
  Efendioğlu, M. A. (2015). HTML ve CSS Nedir? Erişim:  http://www.kodyazan.com/MakaleDetay/1060/HTML--CSS-NEDIR, 19.05.2020
  http://blog.choppingblock.com/2009/03/generative-art-in-illustrator-scriptographer/, Erişim: 19.05.2020
  https://www.drawbot.com, Erişim: 19.05.2020.
  https://djr.com/gimlet-xray/, Erişim: 18.05.2020.
  https://www.prototypo.io/about/, Erişim: 18.05.2020.
  https://www.kickstarter.com/projects/prototypoapp/prototypo-streamlining-font-creation,Erişim: 19.05.2020.
  http://www.softgraf.com/cursodesign/Apostila_Macro_Programming_Guide_X7.pdf, Erişim: 19.05.2020.
  https://www.adobe.com/devnet/illustrator/scripting.html, Erişim: 19.05.2020.
  https://www.adobe.com/devnet/photoshop/scripting.html, Erişim: 19.05.2020.
  https://helpx.adobe.com/after-effects/using/expression-language-reference.html, Erişim: 19.05.2020.