Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2022, Vol. 5(2) 53-77

Artificıal Intelligence Adlı Filmin Göstergebilimsel Çözümlemesi

Gülseren Aldemi̇r

pp. 53 - 77   |  Manu. Number: MANU-2205-22-0003.R3

Published online: December 28, 2022  |   Number of Views: 20  |  Number of Download: 209


Abstract

Göstergebilim son yıllarda dilbilimide kapsayan, hayatımızın her alanından beslenen ve her alanına dahil olan bir bilim dalıdır. Temel düşüncesi dil dışı iletileri çözümlemek ve anlamlandırmaya dayanır. Mitlerde oluşan simgelerden, çevre içi kuralların oluşturduğu ikonlara kadar tüm nesnelerin belirli bir oluşum ve anlamlandırma süreci vardır. Göstergebilim bu anlamlandırma sürecine dahil olan bireyi, toplumu ve ortak bilinci işlemektedir. Anlam derinliğini görsel karelerden alan sinemalar, dilbilimi birliği ile açığa çıkan ürünler sunar. Sinemanın dilini anlamak ve anlatmak söz konusu olduğunda; dilbiliminin ve göstergebilimin söylemlerini ele almak gerekir. Sinemanın, bir anlatım aracı olmasının sebebi de kendine özgü bir dili olmasından kaynaklanmaktadır. Sinema göstergelerle, biçimlerle, simgeler ve imgelerle çepeçevre sarılmış bir dünyanın aktarımını sunan bir dil ortaya çıkarır. Bu anlamda sinema, bir çok disiplinle beraber oluştuğundan göstergebilimin temelini oluşturan yapısalcı kuram tarafından incelenerek bilimsel bir bağlam içerisinde ele alınabilir. Bu araştırmanın amacı göstergebilim kuramı içerisinde Greimas'ın eyleyenler modelini referans alarak, anlamı oluşturan kesitlerden, karekter ve film anlatımına ait göstergelerden yararlanılarak A.I. Artificial Intelligence isimli filmin nasıl bir süreç izlediğini analiz etmektir.

Keywords: Göstergebilim, Dilbilim, Sinema, Yapısalcı kuram, Eyleyenler modeli


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Aldemi̇r, G. (2022). Artificıal Intelligence Adlı Filmin Göstergebilimsel Çözümlemesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(2), 53-77.

Harvard
Aldemi̇r, G. (2022). Artificıal Intelligence Adlı Filmin Göstergebilimsel Çözümlemesi . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(2), pp. 53-77.

Chicago 16th edition
Aldemi̇r, Gulseren (2022). "Artificıal Intelligence Adlı Filmin Göstergebilimsel Çözümlemesi ". International Journal of Research in Fine Arts Education 5 (2):53-77.