Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

Original article | International Journal of Research in Fine Arts Education 2022, Vol. 5(2) 96-112

İllüstrasyonlarla ‘Küllü Fatma’ Masalının Bilinirliğinin Artırılması

Sümeyra Temizhan, Belinay Avcı & Elif Su Çoban

pp. 96 - 112   |  Manu. Number: MANU-2210-14-0005.R1

Published online: December 28, 2022  |   Number of Views: 38  |  Number of Download: 213


Abstract

Bu çalışma bir eylem araştırmasıdır. Araştırma 2021-2022 öğretim yılında Ankara ilinde 92 ilkokul öğrenci ile yürütülmüştür. Çalışma aynı zamanda bir akran öğretimi çalışmasıdır. Araştırma öncesinde anket aracılığıyla problem durumu olarak tespit edilen Küllü Fatma masalının az bilinirliği durumunun iyileştirme önerisi olarak bahsi geçen masalın akran öğretimiyle anlatımı sonrasında illüstrasyonlarla, ürünlerle öğrenciler tarafından çalışılmasının ardından illüstrasyon ve ürünlerin sergilenmesi süreçleriyle masalın bilinirliğinin artırılması çalışılmıştır. Veri toplama araçları anket, görsel mesajlar ve katılımcı gözlemci gözlem notlarıdır. Veri toplama araçlarının kapsam geçerliği araştırmacıların yanı sıra alan eğitiminde uzman bağımsız bir araştırmacı tarafından da kontrol edilerek geçerlik sağlanmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi, betimlemeler ve de basit istatistikten faydalanılmıştır. Araştırma sonucunda Küllü Fatma masalının bilinirliğinin artırılmasında akran öğretimi ile masalın anlatımı sonrasında illüstrasyonlar, ürün çıkarma ve sergileme süreçleri sonrasında masalın bilinirliğinin artırıldığı bulunmuştur. Kültürel mirasımızın ve Milli değerlerimizin yaşatılmasında Anadolu’da az bilinen farklı Anadolu masallarının illüstrasyonlar yoluyla çalışılması ileriki araştırmalar için önerilmektedir. Ayrıca bu araştırmanın ayrıntılı betimlemesinin kendi sınıflarında masal ve sanatı harmanlamak isteyen öğretmenlere de rehber olacağı düşünülmüştür.

Keywords: Külü Fatma, masal, illüstrasyon, eylem araştırması


How to Cite this Article?

APA 6th edition
Temizhan, S., Avci, B. & Coban, E.S. (2022). İllüstrasyonlarla ‘Küllü Fatma’ Masalının Bilinirliğinin Artırılması . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(2), 96-112.

Harvard
Temizhan, S., Avci, B. and Coban, E. (2022). İllüstrasyonlarla ‘Küllü Fatma’ Masalının Bilinirliğinin Artırılması . International Journal of Research in Fine Arts Education, 5(2), pp. 96-112.

Chicago 16th edition
Temizhan, Sumeyra, Belinay Avci and Elif Su Coban (2022). "İllüstrasyonlarla ‘Küllü Fatma’ Masalının Bilinirliğinin Artırılması ". International Journal of Research in Fine Arts Education 5 (2):96-112.