Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 164-177

Görsel Sanatlar Dersi Öğretim Programı’nda  Müze Eğitimi ile İlişkilendirilen Öğelerin İncelenmesi

Kadriye Tezcan Akmehmet


Related Articles
Özel Yetenek Sınavına Alan ve Alan Dışından Başvuran Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma

Orhan Taşkesen & Selma Taşkesen
Volume 1 Issue 1

İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Oguz Dilmac & Mehmet Budancamanak
Volume 1 Issue 1

Sanat Eğitiminde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Sanatla Terapi ve Uygulamaları”

Emine Teker
Volume 1 Issue 1

Dezavantajlı Çocukların Sanatsal Gelişimleri Üzerine Bir Araştırma Dezavantajlı Çocukların Sanatsal Gelişimi Üzerine Bir Araştırma

Nagihan Uysal
Volume 2 Issue 1

Görsel Sanatlar Eğitiminde Kullanılan Atık Malzemelerin Öğrencilerin Tasarım ve Yaratıcılık Düzeyleri Açısından Oluşturduğu Farklar Üzerine Bir Araştırma

Ayşenur Bakırhan, Orhan Taşkesen, Selma Taşkesen & Şeyda Tanoğlu
Volume 3 Issue 1

Resim-İş (Görsel Sanatlar) Öğretmeni Yetiştirmede Özgün Bir Model: Çapa Resim Seminerleri

Vedat Özsoy & Nurhayat Güneş
Volume 3 Issue 2

Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Dersi Sürecinde Hazırladıkları Materyallere İlişkin Görüşleri

Güneş Demir
Volume 4 Issue 1

Ortaokul Öğrencilerinin Pedagojik Sanat Eleştirisi Algı Düzeylerinin ve Sanat Eleştirisi Etkinliklerinin Sanatsal Çalışmalarına Yansıması

Mehtap Aksu & Selma Taşkesen
Volume 5 Issue 2

Güzel Sanatlar Lisesi Müze Eğitimi Dersi Sanal Müze Uygulamaları Etkinlik Örneği (Bir Eylem Araştırması)

Ebru Aksak & Selma Taşkesen
Volume 6 Issue 1