Pen Academic Publishing-   |  e-ISSN: 2667-5331

International Journal of Research in Fine Arts Education 2018, Vol. 1(1) 29-49

Ressamları Konu Alan Çocuk Kitaplarının Sanatla İlişkili Eğitsel Özellikleri

Cansu Yıldız & Mine Canan Durmuşoğlu


Related Articles
Tekstil Tasarım Eğitiminde Algoritmik Metotların Uygulanması ve Eğitim Aşamalarında Görülen Aksaklıklar ve Öneriler

Aylin Özcan & Eşref Bülent
Volume 1 Issue 1

Özel Yetenek Sınavına Alan ve Alan Dışından Başvuran Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Akademik Başarıları Üzerine Bir Araştırma

Orhan Taşkesen & Selma Taşkesen
Volume 1 Issue 1

Montessori Yaklaşımı ile Okul Öncesi Çocukların Sanat Eğitimi Yaratıcılıklarına İlişkin İnceleme

Şebnem Noyat, Çağatay İnam Karahan & Ali Osman Alakus
Volume 1 Issue 1

Adnan Turani’nin Sanatta Yaratıcılık Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme

Mustafa Salim Aktug
Volume 1 Issue 1

Batı Sanatı Tarihi Dersinde Dramanın Bir Öğretim Yöntemi Olarak Kullanılmasının Öğrenci Başarısına Etkisi (Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Örneği)

Selin Güneştan
Volume 1 Issue 1

Z Kuşağı Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencilerinin Sanat Tarihi Dersleri için Öneriler

Duygu Şahin
Volume 1 Issue 1

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Pedagojik Formasyon Programına İlişkin Görüşleri

Suzan Duygu Bedir Erişti
Volume 1 Issue 1

İşbirlikli Öğrenmenin Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının Problem Çözme Becerilerine Etkisi

Oguz Dilmac & Mehmet Budancamanak
Volume 1 Issue 1

Sanat Eğitiminde Alternatif Bir Yöntem Olarak “Sanatla Terapi ve Uygulamaları”

Emine Teker
Volume 1 Issue 1

Çağdaş Sanat Eğitiminde Frig Vadisi Uygulamaları ve Değerlendirmeleri

Selma Şahin & Selda Mant
Volume 1 Issue 1